Olym Pianus OP990-05AMSK Trắng

4.850.000 

Olym Pianus OP990-05AMSK – Trắng nằm trong bộ sưu tập đồng hồ cơ dành cho nam. Size mặt 40mm phù hợp với chu vi tay tầm từ 15 đến 16. Đồng hồ được thiết kế ô lịch thứ và ngày liền kề nhau tại vị trí 3h.

 

Olym Pianus OP990-05AMSK Trắng

4.850.000