Seiko SSA343J1

8.500.000 

Seiko SSA343J1

8.500.000